Delphia

Kpt Cichocki odnaleziony

Brest, 7 maja 2012.
Etykietowanie: